Buildsight b.v.AFASHZCLe marche Hollandaise
 
QuaMedia voor concept-ontwikkeling, co├Ârdinatie en uitvoering uitgeef en/of acquisitieprojecten:
  • Vervaardigen en uitwerken van een compleet creatief concept
  • Aansturen redactie, vormgeving, drukwerk
  • Drukwerkbegeleiding en inkoop
  • Budgetbewaking

Conceptontwikkeling

QuaMedia bedenkt niet alleen concepten, maar zorgt ook voor een soepele totstandkoming ervan.

QuaMedia regelt en co├Ârdineert van concept tot en met eindresultaat. QuaMedia heeft continue contact met de opdrachtgever en zorgt dat de benodigde input boven tafel komt om een project succesvol te maken zonder een te grote druk op de organisatie te leggen.

QuaMedia maakt en bewaakt de begroting, stuurt de betrokken partijen aan en zorgt ervoor dat het project op het gewenste tijdstip conform de afgesproken prijs klaar is. Uw communicatieprojecten, groot of klein, komen bij QuaMedia soepel en volgens de gemaakte afspraken tot stand.